رزرو هتل آپارتمان ترنج در محمود آباد








آدرس: خیابان معلم

لیست هتل های محمود آباد  

لیست هتل های استان مازندران 

لیست اتاق ها

دو تخت

2 تخته
3 اتاق
ظرفیت: 3 نفر
قیمت هر شب اتاق: 120899 تومان
قیمت با تخفیف شبکه: 120899 تومان
رزرو اتاق

سه تخت

3 تخته
1 اتاق
ظرفیت: 4 نفر
قیمت هر شب اتاق: 178099 تومان
قیمت با تخفیف شبکه: 178099 تومان
رزرو اتاق

چهارتخت

4 تخته
9 اتاق
ظرفیت: 5 نفر
قیمت هر شب اتاق: 259999 تومان
قیمت با تخفیف شبکه: 259999 تومان
رزرو اتاق

پنج تخت

5 تخته
3 اتاق
ظرفیت: 6 نفر
قیمت هر شب اتاق: 259999 تومان
قیمت با تخفیف شبکه: 259999 تومان
رزرو اتاق

هفت تخت

7 تخته
6 اتاق
ظرفیت: 8 نفر
قیمت هر شب اتاق: 322399 تومان
قیمت با تخفیف شبکه: 322399 تومان
رزرو اتاق




به hotelsboook.com امتیاز دهید.